lightair- גיא עמר

בדיקת הארקה בדיקת בידוד התקנה ו/או החלפה של מונה חשמל התקנה ו/או החלפה של לוח חשמל התקנה ו/או החלפה של גופי תאורה התקנה ו/או החלפה של תאורת גינה איתור וטיפול בתקלות חשמל איתור וטיפל בקצר איתור וטיפול בעומס יתר התקנה ו/או החלפה של שקע חשמל התקנה ו/או הזזת נקודת חשמל התקנת שקע כוח התקנה ו/או החלפה של ממסר פחת (מפסק מגן) התקנה ו/או החלפה של מפסק ראשי התקנה ו/או החלפה של מאמ"ת התקנה ו/או החלפת מפסק לדוד התקנה ו/או החלפת מפסק לחדר מדרגות התקנה ו/או החלפת אוטומט חדר מדרגות התקנה ו/או החלפת פעמון דלת התקנה ו/או החלפת מאוורר תקרה התקנה ו/או החלפת שעון שבת (טיימר) התקנת מזגן עילי טיפול ואיתור תקלות מיזוג אויר תחזוקת מזגנים

איזור: כל הארץ
כתובת: ,כל הערים
טלפון: 050-4380001
פקס: 050-4380001
אי-מיייל: amarguy1973@gmail.com